Wat betekent het patriarchaat voor bedrijven?

7 October 2021

Tijdens de Terzake aflevering van 6 oktober 2021 werd de volgende zin uitgesproken: “Alle anderen die ook structureel onderdrukt worden in deze cis-patriarchale samenleving”.

Het is een combinatie van woorden die ervoor zorgt dat veel mensen zich aangevallen voelen en in de slachtofferrol gaan kruipen. Enkele gehoorde zinnen na die uitzending:

  • “Onderdrukt? Ik onderdruk niemand en ik ben een witte man!”
  • “Allez, we zijn nu al verantwoordelijk voor heel de samenleving en al het leed”
  • “Natuurlijk, het is weer de schuld van de witte hetero man. Wij worden tegenwoordig zelf onderdrukt want we mogen niets meer zeggen”

De kans is groot dat jij ook zoiets hoorde aan de koffiezet of op jouw werkplek, want (ironie, oh ironie), diegene die hier beweren zelf onderdrukt te worden hebben duidelijk geen schrik om hun mening luid en duidelijk te verkondigen, zelfs al is dat in een professionele omgeving.

Dat we in een patriarchaat leven valt niet te ontkennen. Enkele cijfers (bron):

  • 86% van alle managers binnen beursgenoteerde bedrijven zijn mannen
  • 97% van alle CEO’s binnen beursgenoteerde bedrijven zijn mannen
  • 95% van alle managers binnen beursgenoteerde bedrijven zijn wit
  • twee op drie van alle managers binnen beursgenoteerde bedrijven is ouder dan 50
  • 45% van alle Belgische Raden van Bestuur bestaan uitsluitend uit witte mannen

Er kan dus wel met zekerheid gezegd worden dan wie geen witte man is amper representatie krijgt in de bedrijfswereld. Dat is een direct gevolg van het patriarchaat: een maatschappij waar vroeger (en we spreken hier over alles pre 1994) de institutionele macht quasi uitsluitend werd bestuurd door witte mannen. Sinds 1994 zijn daar ook vrouwen bijgekomen, maar ook daar hebben we het over quasi allemaal witte vrouwen.


Nochtans is het al meermaals bewezen en aangetoond dat iedereen baat heeft met meer diversiteit en dat er veel winstmarge zit in diversiteit voor bedrijven. Waarom gebeurt het dan niet, of zeer traag? Net zoals we merkten toen quota werden ingevoerd in de nationale politiek ligt het niet aan de wil van wie uitgesloten wordt om door te groeien.

Om te beginnen zijn wij, als mensen, blind voor wat we niet zelf ervaren. Studies hebben dat bewezen en als je jezelf omringt met anderen exact zoals jij zelf (in dit geval witte mannen) ga je zelf geloven dat dat de norm is. Dat gebeurt niet eens bewust, maar beheert wel 90% van onze acties. Verder proberen we als mens allemaal “bij de groep horen”, ook dat doen we vaak onbewust. Dat zorgt ervoor dat we onze eigen diversiteit, wat ons uniek maakt, minimaliseren om zo min mogelijk op te vallen.

Er is dus een bewustwording nodig daarvan en er moeten actieve systemen geïntegreerd worden die systematisch in vraag stellen wat binnen een bedrijf/maatschappij als “normaal” wordt aanzien.


Wanneer je dus hoort dat mensen systematisch onderdrukt worden door een cis-gender patriarchaat en dat niet serieus nemen kan het interessant zijn om hen te wijzen op enkele cijfers. Dat iedereen last heeft van onbewuste vooroordelen en dat daar actief tegenin gaan hen enkel alleen winst zal opleveren. Zowel financieel als persoonlijk.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.